Depresja zapytaj

Depresja dotyka z każdym rokiem coraz wyższą ilość głów w jakimkolwiek wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, jak a dzieci a osoby w podeszłym wieku. Wiele z nich ma latami bez wiedz o chorobie, zaś stronę z nich próbuje nowych form walki z obecnym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą a dla zwiększenia skuteczności terapii powinno przydawać się środkami farmakologicznymi. Dużo kobiet nie zdaje sobie przygody spośród ostatniego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych i z zastosowaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby oraz stopnia jej nasilenia, lekarz psychiatra decyduje o systemie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne podawane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tezy samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie reagują na jedne substancje czynne. Terapia farmakologiczna jest bardzo głównie do kraju życia pacjenta, zwykle w sukcesie tzw. depresji endogennej. Osoba pozostająca na nawroty depresji wymaga być pod ścisłą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, ale też najlepiej zna ocenić postępy leczenia również ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują jeszcze wyższą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w krytycznych chwilach.