Emigranci 81

W nowoczesnych czasach jeszcze dużo ludzi przeprowadziło się za granice własnego świata. Wydarzeniu temu sprzyjają otwarte granice a idealniejsze warunki bycia jakie znajdują Polacy, którzy zdecydowali się przenieść na zachód.

Sytuacja ta zawiera jednak jedne problemy. Trzymają one różną naturę. Stanowią toż kłopoty związane z rozdzieleniem rodzin - zarówno małżeństw, jak również rodziców z dziećmi. Oprócz tego dochodzą też pewne problemy związane ze stosowaniem dobra i sprawami urzędowymi.

Wątpliwości wielu ludzi budzą między innymi sprawy administracyjne takie, jak zgłoszenie urodzenia dziecka (gdzie należy zatem zrobić), sprawy meldunkowe czy obywatelstwo. Też większy kłopot pojawia się w czasie sporu, który powinien rozstrzygnąć Sąd. Ważną pracą budzącą kwestię istnieje ostatnie, który Sąd powinien się daną rzeczą zająć. Polskie prawo (zwłaszcza w sprawach rodzinnych) pozostawia tu pewną swobodę. Drugi problem to przedstawienie w Stosunku odpowiednich dokumentów. Każdy z nich powinien stanowić jednak przetłumaczony na język kraju, w którym rusza się proces sądowy.

Punktem w tym przypadku pewno być wówczas, że język prawy i styl prawniczy są na tyle specyficzne, że nie każdy tłumacz przysięgły potrafi sobie z nimi poradzić. Dobre tłumaczenie prawnicze musi ograniczać nie tylko dosłowny przekład tekstu, lecz jednocześnie uwzględniać specyfikę pojęciową danego aktu prawnego. Często gdyż istnieje właściwie, że dane słowo w przeciwnych ustawach jest własne znaczenie.

Tłumaczenia takie zawierają nie tylko akty prawne takie jak ustawy, rozporządzenia czy dyrektywy, ale również akty notarialne, opinie biegłych sądowych, protokoły z rozpraw, statuty osób prawnych lub inne materiały, które potrafią być dowody w sporach sądowych.

W ruchu z powyższym daje nam się zasadne wskazać, iż bezpieczniej skorzystać z pomocy tłumacza, który prezentuje się dobrą znajomością terminologii prawnej i rozumie "ducha prawa" w regionie, na którego język ma przetłumaczyć dany tekst, dodatkowo w końcu, z jakiego powstaje dany dokument. W obcym wypadku potrafi zatem zakończyć się dla nas negatywnymi konsekwencjami...