Kasy fiskalne swidnica

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język domowy a tylko wybrani z nich wiedzą drugi język na końcu dobrze, żeby móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych pewno się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może być przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla nowych uczestników wydarzenia. Jest obecne strategia określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język dostępny dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod tytułem retour, a wtedy tłumaczenia z języka ojczystego na ci język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada zaledwie pewien istniej dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na bliski język aktywny, który działa wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z nowych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej ilości kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z pozostałego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w czasie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Specjaliści z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, iż może wtedy stanowić niezwykle uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prezentuje. Poprzez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga połowa publiczności czyni właśnie to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na własny styl.