Rodzaje gasnic i oznaczenia

Pożary, które powstają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę stosuje się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas istnieć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne stanowić użyta, ze względu na jej znacznie prosty ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemało aktywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy podaje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w rezultacie kontaktu z wodą.

Para wodna może żyć także kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym wyjątkowo dobre im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która przyznawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.