Strefa zagrozenia 0

Jest wysoce dużo miejsc, gdzie istnieje bardzo dużo zagrożeń dla istnienia oraz zdrowia ludzkiego. Pozornie bezpieczne miejsca, jakie wydobywają się w polskim mieście, pozbawione takich sposobów zabezpieczeń mogłyby tworzyć niebezpieczeństwo dla ludności.

Zagrożeniem takim są z wszą pewnością stacje benzynowe, składy gazów technicznych, różnego sposobu miejsca sprzedaży oraz realizacji materiałów pirotechnicznych, nie mówiąc już o wojskowych instalacjach, które znacznie często te są w naszych miastach. Wszystka ze wspomnianych instytucji, obecnych w swoich miastach stanowi wymierny poziom zagrożenia dla ludzi miast, chociaż w dowolny wyjście jest potrzebna do poprawnego funkcjonowania ogółu ludności. W planu ograniczenia ryzyka odpowiednie służby podejmują specjalne kroki by zwiększyć poziom bezpieczeństwa wokół tych stanowisk. Zabezpieczenie takich miejsc normują specjalne przepisy, które obowiązują także w okresie realizacji inwestycji pod zakład stwarzający niebezpieczeństwo kiedy również w klimacie jego działania. Niezwykle kluczową rolę odgrywają tutaj przepisy BHP, do których pragną zwracać się zarówno pracownicy, jak również mężczyźni stosowani przez „duże” instytucje. Na szczególną uwagę zasługują w tym znaczeniu stacje benzynowe, które są wpisane w krajobraz niemal każdej strony. Na stacjach spotyka się bardzo dużo łatwopalnego paliwa, które w konsekwencji powstania pożaru może wywołać do poważnego wybuchu. Dlatego istotne w układzie bezpieczeństwa jest stanowienie stref zagrożenia wybuchem. W dziedzinach tych dotyczą zaostrzone reżimy bezpieczeństwa. Wzięcia się tam posługiwania otwartym ogniem. Obsługując stację paliwową należy zwrócić szczególną opinię na przepisy przeciwpożarowe, bo każdy, nawet najmniejszy incydent może spowodować do wybuchu, jaki będzie zagrażał zdrowiu a istnieniu dużo kobiet.