Swobodny przeplyw towarow chomikuj

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jakieś z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych danych do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w system szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, jakie wymaga spełniać materiał w relacje od środowiska w jakim będzie on stosowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne powstające z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim adresowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich bycia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko wycofany z rynku. Służy to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.