Urzadzenia do pakowania pieczywa

Próżniowe pakowanie żywności jest najspokojniejszym systemem na pokrycie jej przed zepsuciem. Z tej technologie korzystają, zarówno, producenci, kiedy również gospodarstwa domowe. Można wyróżnić akcesoria do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w woreczku foliowym, czyli w zbiorniku do ostatniego określonym. Dania te robią zgrzewy na strony worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią być często dłużej przechowywane, zachowując przy tym świetną wilgotność, konsystencję, gust oraz zapach, a wraz są zabezpieczone przed przedostaniem się do pomieszczenia opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na pomoc działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w którego wnętrzu układa się worek łącznie z materiałem. Jej wielką zaletą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu wytwarza się powtarzalność procesu pakowania, również możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi znaczące przy pakowaniu delikatnych produktów. Wadą jest oraz możliwość użycia w procesie produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co daleko redukuje koszty. Pakowarki komorowe, mogą stanowić dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbycie stanowi szeroki wybór pakowarek komorowych, co kupi na jej prawidłowy dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich charakterów, oraz wielkości. Dedykowane są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym wewnątrz produktem, uważa się na zewnątrz, i do środka, na listwę zgrzewającą, daje się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania przyjmuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe kupią na pakowanie artykułów o fantazyjnych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Wadą jest zarówno wielu niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność oraz szersze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są zwłaszcza dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.